bbturk.comBBTurk.com | BlackBerry Türkiye

bbturk.com Profile

bbturk.com

Title:BBTurk.com | BlackBerry Türkiye

Description:BlackBerry Türkiye Toplulu?u

Keywords:BlackBerry, blackberry 10, blackberry android, blackberry priv, blackberry neon, blackberry passport, blackberry passport silver edition, blackberry passport se, blackberry classic, blackberry z30, b...

Discover bbturk.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

bbturk.com Information

Website / Domain: bbturk.com
Website IP Address: 79.98.129.26
Domain DNS Server: ns1.guzelhosting.com,ns2.guzelhosting.com

bbturk.com Rank

Alexa Rank: 1193905
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bbturk.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,792
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $558
Yearly Revenue: $6,792
Daily Unique Visitors: 1,712
Monthly Unique Visitors: 51,360
Yearly Unique Visitors: 624,880

bbturk.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 20 Oct 2017 09:17:30 GMT
Server LiteSpeed

bbturk.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
BlackBerry 35 5.95%
blackberry 10 5 1.05%
blackberry android 0 0.00%
blackberry priv 5 1.22%
blackberry neon 0 0.00%
blackberry passport 2 0.61%
blackberry passport silver edition 0 0.00%
blackberry passport se 1 0.35%
blackberry classic 1 0.29%
blackberry z30 1 0.23%
b... 0 0.00%

bbturk.com Similar Website

Domain WebSite Title
aloe-vera-gold.de aloe-vera-gold.de
buybitcoinseasily.top Buy Bitcoins Easily in United States
thechoppingblock.tv The Chopping Block | Post Production
kanvamart.com Online Shopping India - Shop Online for Men Clothing, Women Clothing, Watches & More at Kanvamart.c...
oud-gemeentehuis.be Salons 't Oud Gemeentehuis
uavtraining.ca Welcome to UAV Training - Our training and consulting services provide the quickest way to launch y...
sundancewindowtinting.com SunDance Window Tinting
backhaus-hinterwirth.at Brot und Backwaren - Backhaus Hinterwirth Gmunden
citescolairevauban.fr Cite Scolaire Vauban - Accueil
wildproductions.co.uk HOME
tiptoesnaildc.com Tip Toes Nail Spa
webpageprofiles.com Rachel "Bunny" Lambert Mellon Biography
birchwoodcreative.com birchwood creative
allegranewhaven.com Allegra Design Print Mail - New Haven, CT - Allegra
nivago.hr Nivago digitalna agencija - Va? partner za online poslovanje
art2craft.com Welcome to Art, Craft & Painting classes in San Diego - www.ART2CRAFT.com
leviant.net Leviant.net Home
skypipe-performance.de Home

bbturk.com Traffic Sources Chart

bbturk.com Alexa Rank History Chart

bbturk.com aleax

bbturk.com Html To Plain Text

BBTurk.com | BlackBerry Türkiye Portal Forum Market Hakk?m?zda üye Listesi Arama Ho?geldin, Ziyaret?i: Giri? Yap üye Ol BBTurk.com | BlackBerry Türkiye Portal BlackBerry Priv i?in BlackBerry HUB ve Baz? Uygulamalar Güncellendi! G?nderen: Erkan KARACAO?LU - 04-08-2016 11:58 PM 158 G?rüntüleme - Cevap Yok Kanadal? firma bu ay BlackBerry Priv i?in uygulama paketinde büyük bir güncelle?tirme yay?nlad?. Bizde PRIV ve DTEK50'ye gelen yeni ?zellikler ve uygulamalar? payla?t???m?z i?in mutluyuz. BlackBerry, kullan?c? geri bildirimlerini dinliyor ve ?nemsiyor. Bunun sonucunda Android'e BlackBerry Hub'? getirdi ve BlackBerry 10'un en iyi ?zelliklerini Android kullan?c?lar? ile bulu?turmaya devam edecek. Güncellenen Uygulamalar ve ?yile?tirmeler: BlackBerry Hub ? K?st?rma hareketi ile okunmam??, ertelenmi?, yüksek ?nem düzeyindeki, i?aretlenmi? veya sessize al?nm?? mesajlar? kolayca filtreleme ? Mesaj g?ndermek i?in Ctrl + Enter kullanma ? Viber bildirim i?eri?inin BlackBerry Hub ile entegrasyonu ? Mesaj a??lmalar? ve g?rü?melerde performans iyile?tirmeleri ? Di?er hata düzeltmeleri ve performans iyile?tirmeleri Kamera ? Video ?n izl... [ Devam? ] BlackBerry 10 i?in "Pokemon GO v0.31.0" (Güncel Versiyon) G?nderen: Erkan KARACAO?LU - 04-08-2016 11:18 PM 173 G?rüntüleme - Cevap Yok BlackBerry 10 cihaz?n?zda Pokemon GO yüklü ise; dün itibari ile oyunun ?nceki sürümünün telefonunuzda ?al??may? durdurdu?unu fark etmi? olmal?s?n?z. Bugün itibari ile BlackBerry 10 i?in yeni yamal? ve dosya sürümü 0.31.0 olan Pokemon GO APK dosyas? haz?r durumdad?r. Zaten daha ?nceki Linkleri g?rebilmek i?in üye olmal?s?n?z. üye olmak i?in buraya t?klay?n. adl? konumuzun talimatlar?na uygun olarak Pokemon Go oyununu yüklediyseniz, sadece güncel Pokemon GO Patched 0.31.0 sürümünü indirmeniz yeterli olacakt?r. Harita üzerinde pokestopy g?rmüyorsan?z, telefonunuzu yeniden ba?lat?n ve Pokémon GO oyununu yeniden ba?lat?n. Bu sorunu ??zecektir. Buna ek olarak; baz? oyun ve uygulamalarda oldu?u gibi, kameray? a?t???n?zda ekran?n yar?s? siyah olabilir ve ?al??mayabilir. Bu yüzden Pokémon yakalayam?yoruz. Bunun ??zümü ise sol k??eden kameray? kapat?n ve sonra sanal dünyada Pokemon yakalay?n. [ Devam? ] Android BBM, Telefon Numaras?ndan Kay?t Olma Sorununun ??zümü! G?nderen: Erkan KARACAO?LU - 02-08-2016 11:03 PM 240 G?rüntüleme - Cevap Yok Kanadal? firma Per?embe günü Android BBM i?in yay?nlad??? bir güncelleme ile nihayet telefon numaras?n? kullanarak bir hesap olu?turma ?zelli?ini ekledi. Fakat telefon numaras?n? kullanarak yeni bir BlackBerry ID olu?turmaya ?al??an baz? kullan?c?lar hala sorun ya??yorlar. Kullan?c?lar?n bir?o?u telefon numaras?n? kullanarak, bir BlackBerry ID olu?turmaya ?al??t???nda, a?a??daki hatay? almaktalar. "Bu telefon numaras?na bir BlackBerry ID olu?turmak mümkün de?ildir. E-posta adresinizi kullanarak giri? yap?n veya daha sonra tekrar deneyin. " Bu hatay? almalar?n?n nedeni, BlackBerry ID kaydetmek i?in kullan?lan telefon numaras?na yanl?? ülke kodu yaz?lmas?d?r. Sorunu ??zmek i?in bir BlackBerry ID olu?turdu?unuzda do?ru ülke kodu oldu?undan emin olun. Linkleri g?rebilmek i?in üye olmal?s?n?z. üye olmak i?in buraya t?klay?n. ... [ Devam? ] Apple, BlackBerry QNX Eski Ba?kan?n? ??e Ald?! G?nderen: Erkan KARACAO?LU - 30-07-2016 12:28 PM 257 G?rüntüleme - Cevap Yok Apple, "Porje Titan" isimli elektirikli araba projesi üzerinde ?al??t?rmak üzere BlackBerry QNX Eski Ba?kan? "Dan Dodgee" i?e ald???n? bildirdi. Hat?rlayaca??m?z üzere, Dan Dodge 2015 y?l?n?n Aral?k ay?nda, BlackBerry'den istifa istifa etmi?ti. "G?revi b?rakmak benim karar?m do?rultusunda oldu. Ben son 35 y?ld?r tan?d???m herkesi QNX'e davet ettim ve büyük bir zaman ge?irdim" diyerek a??klama yapm??t?. Apple'dan Gelen A??klama: "BlackBerry'nin 2010 y?l?nda sat?n ald??? QNX i?letim sistemi geli?tiricisi ve eski CEO'su, Dan Dodge bu y?l?n ba?lar?nda Apple kat?lm??t?r. Bob Mansfield, ba?kanl???ndaki Proje Titan ekibinin bir par?as? olmu?tur." Linkleri g?rebilmek i?in üye olmal?s?n?z. üye olmak i?in buraya t?klay?n. Linkleri g?rebilmek i?in üye olmal?s... [ Devam? ] BlackBerry Priv i?in 8. Android Marshmallow BETA Sürümü Yay?nland?! G?nderen: Erkan KARACAO?LU - 30-07-2016 11:47 AM 217 G?rüntüleme - Cevap Yok BlackBerry beta test program? i?in Android Marshmallow Beta güncellemelerini yay?nlamaya devam ediyor. Kanadal? firma yeni bir beta sürümü daha yay?mlad?. ?nceki güncellemeler de oldu?u gibi, tüm kullan?c?lar i?in ge?erli de?ildir ve sekizinci beta sürümüdür. Yap? numaras? AAF960 olan yükseltme ile A?ustos ba??ndaki güvenlik güncelle?tirmesini getiriyor. Beta güncelleme STV100-1 model numaras?na sahip, ShopBlackBerry, Amazon, T-Mobile ve ABD'den sat?n al?nm?? cihazlar i?in kullan?labilir. AAF960 yap? numaras?na sahip olan güncelleme, AT&T ve Verizon cihazlar? hari? olmak üzere, tüm PRIV cihazlar? i?in art?k kullan?labilir durumdad?r. Beta sürüm bir ?nceki güncelleme üzerindeki düzeltmeleri ve ayn? zamanda A?ustos güvenlik yamalar?n? i?ermektedir. 186 MB boyutundaki güncellemeyi almak i?in yap? numaran?z AAF960 olmal?d?r. A?a??daki tablodan hangi BlackBerry Priv modelinin beta sürümü ald???na bakabilirsiniz. Linkleri g?rebilmek i?in üye olmal?s?n?z. üye olmak i?in [ Devam? ] Toplam (161) Sayfa: 1 2 3 4 5 .. 161 Sonraki ? BBTurk Mobil Uygulamalar? BBTurk BBM Channel BBTurk Market BlackBerry Priv BlackBerry Passport SE BlackBerry Passport BlackBerry Classic BlackBerry Z30 BlackBerry Leap E-Posta Aboneli?i BBTurk Facebook BBTurk Twitter @BBTurkcom taraf?ndan g?nderilen tweetler BBTurk Youtube Bizi Takip Edin Yeni Mesajlar Cvp: BlackBerry 10 i... G?nderen: burkay 06-08-2016 11:40 PM RE: 10.3.3 nerdeee G?nderen: Passport 06-08-2016 10:18 PM Cvp: 10.3.3 nerdeee G?nderen: 307kd 06-08-2016 09:07 PM RE: 10.3.3 nerdeee G?nderen: uyildirim32 06-08-2016 08:34 PM RE: 10.3.3 nerdeee G?nderen: Passport 06-08-2016 07:22 PM ?statistikler ? üyeler: 51,771 ? Son üye: SirLancelot ? Forum Konular: 10,728 ? Forum Cevaplar: 97,781 Tam ?statistik English (American) Türk?e (TR) Portal Forum Market Mobil Sürüm Mobil Uygulamalar Yard?m ?leti?im BlackBerry ile ilgili isim, logo, ürün ve servisler; BlackBerry Limited ?irketinin tescilindedir. Her Hakk? ?lgili Firmaya Aittir. BBTurk.com ? 2010 - 2016

bbturk.com Whois

Domain Name: BBTURK.COM Registry Domain ID: 1602734193_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.wishnames.com Registrar URL: www.ihs.com.tr Updated Date: 2015-08-16T08:06:19Z Creation Date: 2010-06-18T19:54:01Z Registrar Registration Expiration Date: 2016-06-18T19:54:01Z Registrar: IHS Telekom, Inc Registrar IANA ID: 1091 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registry Registrant ID: Registrant Name: Domain Admin Registrant Organization: Domain Admin Registrant Street: Gazimagusa Registrant City: Gazimagusa Registrant State/Province: Registrant Postal Code: 0099000 Registrant Country: TR Registrant Phone: +90.8503335449 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: +90.2123102430 Registrant Fax Ext: Registrant Email: contactⓜwhoissecret.org Registry Admin ID: Admin Name: Domain Admin Admin Organization: Domain Admin Admin Street: Gazimagusa Admin City: Gazimagusa Admin State/Province: Admin Postal Code: 0099000 Admin Country: TR Admin Phone: +90.8503335449 Admin Phone Ext: Admin Fax: +90.2123102430 Admin Fax Ext: Admin Email: contactⓜwhoissecret.org Registry Tech ID: Tech Name: Domain Admin Tech Organization: Domain Admin Tech Street: Gazimagusa Tech City: Gazimagusa Tech State/Province: Tech Postal Code: 0099000 Tech Country: TR Tech Phone: +90.8503335449 Tech Phone Ext: Tech Fax: +90.2123102430 Tech Fax Ext: Tech Email: contactⓜwhoissecret.org Name Server: ns1.guzelhosting.com Name Server: ns2.guzelhosting.com DNSSEC:Unsigned Registrar Abuse Contact Email: abuseⓜihs.com.tr Registrar Abuse Contact Phone: +902165460056 URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ >>> Last update of WHOIS database: 2016-05-19T14:23:42Z <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp Registration Service Provided By: IHS TELEKOM INC The data in this whois database is provided to you for information purposes only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a domain name registration record. We make this information available "as is", and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to: (1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load this whois database system providing you this information; or (2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or by telephone. The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of record is IHS Telekom, Inc. We reserve the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by these terms